Alles in het Universum verloopt volgens een aantal wetten die zorgen voor orde op alle niveaus van het bestaan. Al deze wetten zijn onderling met elkaar verbonden en weerspiegelen de Waarheid. Deze waarheden komen van Hermes Trismegistus (ook wel bekend als Thoth).

Wie deze wetten begrijpt, begrijpt het Leven.

Alles is energie en energie verplaatst zich in cirkels

Om de universele wetten te begrijpen is het nodig dat je beseft dat alles energie is, dat energie nooit verloren gaat (het verandert slechts van vorm) en dat energie zich verplaatst in cirkels.

Dat laatste kun je zien aan bijvoorbeeld de planeten die om de zon draaien en elektronen die rond de kern van atomen draaien.

Alles draait in een cirkel en komt dus weer terug: het is een kringloop. En, dat geldt ook voor ons! Dat wat wij uitzenden, komt uiteindelijk ook weer terug bij ons. Begrijp je nu de gezegde ‘Wat je zaait, zul je oogsten?’

Dat wij nog steeds pijn creëren, komt doordat wij dit principe niet volledig begrijpen. Een andere reden is dat wij niet beseffen dat onze gedachten in feite energie is:

Alles wat we voelen, zeggen, doen en denken genereert energie. Hiermee creëren wij dus onze eigen werkelijkheid.

#1 De wet van Goddelijke eenheid

‘De geest is het wezen van bewustzijn, de energie van het Universum die alle dingen schept. Ieder van ons is een deel van die Geest: een goddelijke entiteit. Dus is de Geest het Hogere Zelf, het eeuwige wezen dat in ons leeft.’ – Shakti Gawain

Alles in het Universum is verbonden en samen één. Alles is bewustzijn: de planeten, de dieren, de planten, de mineralen, de mensen … Ze vormen samen het universele bewustzijn waaruit het universele denken ontstaat: de universele Geest.

Alles is denken. Alles is gedachte. Alles is het AL.

Deze universele Geest wordt soms het Gouden Vloeibare Licht, prana, chi of levensenergie genoemd. Iemand die kalm en stabiel is kan hogere vormen van informatie ontvangen uit deze universele Geest.

Wij kunnen niet alleen informatie ontvangen, maar wij kunnen ook  met ons denken scheppen. Wij zijn mede-scheppers met God en zijn gekomen om de Hemel op Aarde te brengen. De sleutel hierbij is dat je leert creëren vanuit het huidige moment, de enige mogelijkheid om te scheppen.

#2 De wet van Trilling

‘Het uiteindelijke doel van ons bestaan is om van dichte materie en dualiteit omhoog te gaan naar Eenheid.’

De tweede wet zegt dat alles in het Universum in beweging is. Ieder ding heeft zijn eigen unieke trillingsfrequentie. Zo hoor je geen geluid als dingen langzaam trillen, lage tonen als ze iets hoger trillen, daarna hoger en als de trilling te hoog is kunnen we het niet meer horen. Fysieke voorwerpen zoals bijvoorbeeld een stoel, trillen heel langzaam. Daarom ervaren we ze als vast. Zelfs kleuren hebben een  eigen trilling. Zo heeft rood een lagere trilling dan violet. En ook mensen hebben ieder een eigen unieke trillingsfrequentie.

Belangrijk om te weten is dat:

 • negativiteit je trilling verlaagt en positiviteit je trilling verhoogt.
 • trillingen niet alleen jezelf, maar ook anderen beïnvloeden.
 • hogere frequenties verteren en veranderen lagere trillingen: Liefde overwint alles.
 • wat met een sterke emotie gewild wordt, zich zal manifesteren.
 • wanneer je je naar een hogere trilling verplaatst, je niet meer datgene ervaart wat op een lager niveau werd beleefd.

Door deze wet te begrijpen en toe te passen, leer je hogere lichtfrequenties in je bewustzijn te integreren wat zorgt voor transformatie. Dit toegenomen licht kun je zien in de aura rondom een persoon.

#3 De wet van de handeling

‘De wereld te zien in een korreltje zand
en een Hemel in een wilde bloem,
Oneindigheid vast te houden in de palm van je handen
de Eeuwigheid in een uur.’

(William Blake)

In de vijfde dimensie kun je manifesteren door je gedachte vanuit liefde uit te drukken. Op het aardse niveau, waarin de dichtheid groot is, werkt dit niet en moeten je gedachten gepaard gaan met handelingen (actie). Dat wij vaak niet manifesteren wat wij willen, komt doordat wij te weinig geloof hebben in onszelf en daarom geen actie ondernemen.

Belangrijk is om datgene wat je van binnen voelt en verlangt ook om te zetten in daden. Dan werkt de Universele kracht door jou heen en wordt je een ware mede-schepper. Het vereist van ons dat wij doelen stellen en deze ook nastreven.

Tips:

 • Volhard in je geloof en blijf trouw aan je droom.
 • ‘Vraag en het zal je gegeven worden’ moet een werkelijkheid worden in je leven.
 • Onderneem actie en richt je wil en emotie op datgene waarvan je wilt dat het werkelijkheid wordt.

Hoe meer Licht iemand opneemt in zijn bewustzijn, hoe hoger zijn frequentie en hoe groter de macht van die persoon om dingen o.b.v. gedachtekracht te manifesteren.

#4 De wet van Overeenstemming

Deze wet leert helpt ons de eenheid en heelheid van het universum te zien en hoe alles is verbonden met het andere. Niets in het universum staat op zichzelf of is geïsoleerd. De wereld is holografisch en ieder deel bevat het geheel. Het is het principe van ‘Zo boven, zo beneden’. Elke cel in ons lichaam bevat intelligentie en het hele patroon van ons wezen.

Daarnaast bestaan alle lagen van het Universum gelijktijdig in ieder moment van tijd/ruimte: de 12 verschillende dimensies van het Universum, de toekomst, heden en het verleden, onze fysieke, mentale en spirituele lagen.

Veranderingen in een laag, beïnvloeden alle andere lagen. En aangezien wij ook deel hiervan zijn, hebben de beslissingen van de mensheid invloed op het heelal! Zo belangrijk zijn wij. Alles wat we doen, zeggen of geloven beïnvloedt onmiddellijk al het andere.

Wanneer je dit daadwerkelijk beseft, begint er macht in het denken en het hart te groeien.

Alles is waarlijk in harmonie met al het andere en wij maken deel uit van dit wonderbaarlijke krachtveld.

Naar binnen gaan stelt je in de gelegenheid om de geest te verbinden met andere lagen en dimensies van de werkelijkheid, want het is hier dat de ziel zich met het AL verbindt. Als deze verbinding is gemaakt keert alle macht en kracht terug.

#5 De wet van Oorzaak en gevolg

Niets gebeurt bij toeval en wij hebben de vrijheid om zelf te kiezen. Deze wet stelt ons verantwoordelijk voor onze daden. Ieder gedrag resulteert in hetzij positieve, hetzij negatieve gevolgen.

Het leert ons meesterschap te ontwikkelen. Want het vergt bewustzijn om te zien wat wij zelf gecreëerd hebben en welk gedrag ons in de weg staat. Het leert ons ook heldere doelen te stellen, onze wil te gebruiken maar ook om onszelf en anderen te vergeven.

Hoe hoger ons niveau van bewustzijn, hoe hoger de lessen (proeven) die wij krijgen aangereikt door ons Hogere Zelf, bedoeld om ons naar meesterschap te brengen.

Lessen kunnen inhouden:

 • het overwinnen van trots
 • leren onvoorwaardelijk lief te hebben
 • het beheersen van angsten
 • het overgeven van de ego aan de wil van God
 • het beheersen van het emotionele of mentale lichaam
 • de wens om de wereld te dienen

TIP: Vraag jezelf af ‘Wat kies jij voor jezelf en degenen om je heen? Wat voor soort leven en toekomst wens jij te creëren?

#6 De wet van Compensatie

Deze wet gaat over geven en ontvangen. Het is de wet die verzekert dat er voor iedereen wordt gezorgd door God. Het is de manifestatie van de Goddelijke orde in alle dingen.

Om deze wet voor je te laten werken moet je eerst loskomen van het schaarste-bewustzijn en overtuigingen zoals:

 • Geld is de wortel van alle kwaad.
 • De rijken kunnen niet spiritueel zijn.
 • Spiritueel zijn betekent dat we moeten afzien van geld en dingen in het leven die ons genoegen en comfort verschaffen.

Leer alle angsten los te laten die tegen je zeggen ‘er is niet genoeg’.

Daarnaast is het belangrijk om eerst van jezelf te houden. Want hoe meer je van jezelf houdt, hoe meer liefde je in je hebt, om aan anderen te geven. Het is als met een beker die altijd vol is en overloopt.

‘Allen moeten gelijkelijk aan zichzelf en aan anderen geven, teneinde de energieën in balans te houden’.

Deze wet verzekert je ervan dat alles wat je vanuit je hart geeft aan anderen, tienvoudig terugkomt. Geduld is hierbij de sleutel, wacht en de geschenken zullen je worden geopenbaard.

Let op: wie teveel geeft, en daarmee denkt dat hij goed bezig is, zit er flink naast. Je bent dan aan het overcompenseren (teveel geven) wat zorgt voor onbalans.

TIP: Vraag jezelf af: ‘Wat kan ik op dit moment nog meer geven?’

Lees hier binnenkort de overige 6 Hermetische principes.